Vorige een stap terug

Neem het Woord van God tot je

Gepubliceerd op
January 14, 2023

Belangrijker dan alle andere hermeneutische regels is de dagelijkse omgang met de Bijbel. Je kunt alles weten over de bijbeluitleg, maar als het Woord van God een gesloten boek blijft, schiet je er niets mee op. Is er nog genoeg innerlijke rust om meditatief bijbel te lezen en lezen we de hele schrift van kaft tot kaft?

De duivel wil het allerliefste Gods volk losweken van Gods Woord. Als mensen denken dat de Schrift ook maar een mening is, komt dat misschien doordat ze niet hongeren en dorsten naar de levende woorden van God, maar de Bijbel beschouwen als een informatiebron, te midden van alle andere stromen van informatie. De Heilige Geest geeft door het heilige Woord wijsheid om Gods wil te verstaan en moed daarnaar te leven.

Weekly newsletter
No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.
Read about our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.